• Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u

    Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u


    Współczesne otoczenie firmy, określane jako świat VUCA albo świat SPAM’u, wymaga od menedżerów kompetencji w obszarze zarządzanie zmianą. Skuteczny menedżer potrafi odnaleźć się w burzliwej rzeczywistości […]