• Metodologia warsztatów dla biznesu

    Metodologia warsztatów dla biznesu


    analiza wyzwań opisanych przez uczestników, ćwiczenia, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, materiały audiowizualne – filmy krótki wykład. W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez […]