• PLANOWANIE I WIZUALIZACJA ZMIAN

    PLANOWANIE I WIZUALIZACJA ZMIAN


    Kanwa zmian przysłuży się komunikacji, jako narzędzie dialogu i wizualizacji! Warsztat zarządzania zmianą – planowanie i monitorowanie zmian z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji, w tym kanwy biznesowej, […]