• Kultura organizacyjna, kierunki zmian.

    Kultura organizacyjna, kierunki zmian.


    Kultura organizacyjna OCAI Otaczająca nas pandemia pokazuje jak bardzo nasze otoczenie zewnętrzne można zdefiniować jako świat VUCA – świat SPAM’u, w którym sytuacja jest Szybkozmienna, Płynna, […]