• OBZZ 2022

  OBZZ 2022


    Przekonaj się, jak podnieść efektywność wdrażania zmian – Pobierz plik z pełną bezpłatną wersją raportu OBZZ 2022. Jeżeli chcesz pobrać Raport i już posiadasz hasło […]
 • Raport OBZZ 2021 - Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą
  OBZZ 2021

  OBZZ 2021


  DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN RAPORT? Co jest ważniejsze? Teoria czy dowody, rozumiane jako dane z obserwacji lub badania? Historia wielu dziedzin (np. medycyny lub psychologii) pokazuje, […]
 • Drabina wnioskowania

  Drabina wnioskowania


  DRABINA WNIOSKOWANIA Drabina wnioskowania jest modelem pokazującym drogę jaką każdy z nas przemierza podczas wyciągania wniosków, od rzeczywistych obserwowalnych faktów do działania. Model ten opracowany przez […]
 • Krzywa zmiany wg. V. Satir

  Krzywa zmiany wg. V. Satir


  KRZYWA ZMIANY WG. V. SATIR Model Virginii Satir, która była cenioną terapeutką rodzin i ekspertem w dziedzinie komunikacji, opisuje jaki ma wpływ zmiana na uczucia, sposób […]
 • Indeks zadowolenia
  Indeks zadowolenia

  Indeks zadowolenia


  Indeks zadowolenia (ang. Happiness Index) to narzędzie służące do szybkiego, szacunkowego badania poziomu satysfakcji członków zespołu i zmian tego wskaźnika w czasie. WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI Wykorzystanie […]
 • Analiza Kręgów na wodzie

  Analiza Kręgów na wodzie


  Analiza Kręgów na wodzie (ang. Blast Radius) to metoda analizy wpływu zmiany, na całość organizacji. W analizie tej identyfikujemy na kogo (wszystkie grupy pracownicze i pojedynczych […]
 • Antyproblem

  Antyproblem


  Antyproblem jest narzędziem wspomagającym kreatywne myślenie, dzięki któremu grupa może wyjść poza schematyczne podejście podczas generowania opcji działania WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI Generowanie opcji kończy się lepszymi […]
 • Syndrom mał za - Rys. Edyta Madej
  Diagnoza „syndromu małża”

  Diagnoza „syndromu małża”


  Diagnoza „syndromu małża” to narzędzie oceny własnej postawy wobec zmiany, które umożliwia przyjrzenie się własnemu stylowi podejmowania decyzji i poziomowi przywiązania do status quo. Opiera się […]