Categories: pdwtzo

Masz wrażenie, że współczesny świat przyśpieszył, a poziom niepewności bije kolejne rekordy? Trudniej jest podjąć dobrą decyzję i zaplanować działania? Zwłaszcza gdy tak wiele zmian dzieję się jednocześnie, gdy łatwo pominąć kogoś posiadającego  istotne informacje.

Z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą wynika, że:

 • Nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów(w ciągu pięciu edycji wartość zmieniała się od 20% do 30%).
 • 83% respondentów piątej edycji zaliczyło wizję i kierunek zmian do trzech Kluczowych Czynników Sukces.,

Weź udział w tym 2 dniowym warsztacie, co przyniesie Ci następujące efekty:

 • Zrozumienie złożoności otaczającego świata i kluczowych czynników wpływających na osiąganie sukcesów w świecie SPAM’u (VUCA)*,
 • Zrozumienie ograniczeń w postrzeganiu i wnioskowaniu, które mogą wpływać na jakość podejmowanych decyzji,
 • Zapoznanie się z dwoma systemami myślenia wg. Kahnemana,
 • Poznanie i nauczanie się wykorzystywania podstawowych narzędzi pomagających w odnajdywaniu sensu w zmieniającej się rzeczywistości.

 

*SPAM (VUCA) to akronim pochodzący od pierwszych liter słów opisujących współczesną rzeczywistość biznesową, która jest Szybkozmienna (Volatile), Płynna (Uncertain), Arcyzłożona (Complex), Mglista (Ambiguous).

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

 

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
   • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
   • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
   • Podstawy Zarządzania Projektami
   • Lean Change Agent
   • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
   • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
   • MANAGEMENT 3.0
   • Zwinnologia komunikowania zmian
   Udostępnij na:
Udostępnij na:
Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu .

Moduł „Skuteczny lider w świecie SPAM’u korzysta ze wszystkich dostępnych zasobów”

 • Wprowadzenie pojęcia Świata SPAM’u( VUCA).
 • WOLA metodą na SPAM. Wyprowadzenie działań lidera, które mają pomóc organizacji i ludziom przeżyć w tym świecie.

Moduł „Jak nadawać „SENS w obliczy zmian?”

 • Wprowadzenie modelu SENS.

Moduł „S - prawdzanie. Od faktów do działania”

 • Pułapki postrzegania,
 • Ograniczenia wnioskowania indukcyjnego
 • Inne narzędzia wglądu
 • Dwa systemy myślenia: Heurystyczny i Analityczny

Moduł „E - ksplorowanie. Jak generować opcje działań. Kreatywne metody poszukiwania rozwiązań i moderowania spotkań zespołu”

 • Generowanie i wybór opcji,
 • Projektowanie skutecznych eksperymentów.
 • Wyciąganie wniosków z doświadczenia

Dzień 2

Moduł „N - astawienie. W grupie siła”

 • Rozmawiajmy jak dorośli,
 • Mam rację?.
 • Komunikowanie budujące zamiast burzącego

Moduł „S - truktura. Siła systemu analitycznego”

 • Diagnozowanie sytuacji:
  • z wykorzystaniem 5 pytań „Dlaczego?”,
  • Analiz pola sił,
  • 7S,
 • Tworzenie wizji:
  • Kanwa inicjatywy.
  • GROW
  • W3XC3,

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena regularna (netto):1450PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]