Categories: zkpo

Ludzie różnie reagują na zmiany, zwłaszcza gdy żyjemy w burzliwych czasach. Chcesz kształtować pozytywne nastawienie pracowników do zmiany?  Może doświadczyłeś, jak trudno jest sprawić by wdrażana zmiana utrwaliła się w kulturze firmy. Mogłeś też  nieświadomie utrudnić sobie zmianę, bo pominąłeś ważnych interesariuszy.

Zwinne podejście jest skuteczną i bardziej efektywną alternatywą do klasycznych metod zarządzania w ludzkim wymiarze zmiany, bo jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • Niemal 80% respondentów zwróciło uwagę na trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian
 • 45% respondentów podkreśliło negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

 

Dzięki udziałowi w naszym warsztacie:

 • Dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany i nauczysz się wpływać na te reakcje,
 • Przekonasz się, jak można budować poparcie dla zmiany, poszukując dla niej zwolenników,
 • Będziesz potrafił zidentyfikować różne typy postaw wobec zmiany oraz dobierać argumenty i działania dostosowane do różnych postaw prezentowanych przez pracowników,
 • Otrzymasz narzędzie pozwalające na określenie poziomu partycypacji pracowników w podejmowanie decyzji przez zespół kierujący zmianą,
 • Nauczysz się prowadzić trudne rozmowy w trakcie zmian oraz budować komunikaty o zmianach,
 • Poznasz metodę budowy zaangażowania i pozytywnej postawy od samego startu zmiany.

 

Dowiedz się, w jaki sposób wzmacniać pozytywne zachowania oraz wygaszać negatywne postawy wobec zmian.

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

 

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
   • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
   • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
   • Podstawy Zarządzania Projektami
   • Lean Change Agent
   • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
   • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
   • MANAGEMENT 3.0
   • Zwinnologia komunikowania zmian
   Udostępnij na:

 

Udostępnij na: