Categories: ZZZdPM

Kiedy rozpoczynasz nowy projekt zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę wdrażasz zmianę w organizacji.

Jako PM chcesz rozpoznać istotnych interesariuszy, uzyskać poparcie dla zmiany, właściwie ją komunikować, a na koniec zapewnić trwałość wdrożenia.

Prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych projektów w w warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia.

Jak sobie radzić w tej sytuacji dużej niepewności i zmienności otoczenia, często w szybko rosnącej organizacji?

My wiemy, że nowymi projektami warto zarządzać elastycznie, czyli zwinnie. Dodatkowo uzbroimy Cię w odpowiednie narzędzia.

Metodyka zwinna działa tam, gdzie metody klasyczne nie wystarczają lub zawodzą, a jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Niemal 80% respondentów wymieniło trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.
 • W opinii respondentów tylko 29% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się tseminarium dla nowych pracowników, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Dwie zwinne techniki znalazły się na podium pod względem wpływu na sukces zmiany (codzienne poranne spotkania, które wyprzedziły iteracyjne planowanie),

W efekcie warsztatu Zwinne Zarządzanie Zmianą dla Project Managerów:

 • Dowiesz się, jak wykorzystać narzędzie „lekkiego” planowania – Kanwę Zmiany – w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu, jak przełożyć informacje z Kanwy na komunikat,
 • Zdobędziesz umiejętność analizy interesariuszy za pomocą dwóch praktycznych narzędzi (Kręgi na wodzie, Model 7S), które pozwalają na określenie, co konkretnie zmienia się w wyniku projektu i na kogo ma to wpływ,
 • Rozwiniesz umiejętność elastycznego i lekkiego planowania oraz wdrażania zmiany zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
 • Nauczysz się sprawdzać skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji, czyli dzięki Eksperymentom,
 • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, wykorzystując tablicę Kanban, a przy okazji szybko i skutecznie ustalać priorytety (narzędzie: wykres wartość i koszt działań) oraz  liczbę zadań wykonywanych jednocześnie,
 • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany znając krzywą zmiany oraz potrzeby odbiorców zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje, korzystając z kart SPAZM,
 • Przekonasz się, jak zbudować angażujący komunikat o zmianie, wykorzystując Kanwę Opowieści,
 • Dowiesz się, jak zapewnić trwałość rezultatów projektu, dzięki zrozumieniu powiedzenia: „Kultura zjada zmianę na śniadanie”.

Przyjdź na 2-dniowy intensywny warsztat Zarządzanie Zmianą dla Project Managerów, który pozwoli Ci z powodzeniem realizować prowadzone projekty

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

 • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
 • Trener Zarządzania Zmianą
 • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
 • Lean Change Agent
 • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
 • MANAGEMENT 3.0
 • Zwinnologia komunikowania zmian
 • Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

 

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Oczekiwania uczestników/Agenda warsztatu. Szczegóły techniczno-organizacyjne
 • Skąd się biorą trudności we wdrażaniu zmian? Rezultaty Badania, Kluczowe Czynniki Sukcesu. Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą.

Moduł „Kanwa zmiany jako narzędzie planowania zmiany, budowy poparcia i komunikacji”

 • Prezentacja przypadków inicjatyw zmian zgłaszanych przez uczestników szkolenia – wybór przypadku do dalszej pracy. „Jeździec i Słoń” - przyjaciele PM'a
 • 6 najważniejszych aspektów zmiany. Zaczynaj od DLACZEGO w praktyce angażowania odbiorców zmiany. Zastosowanie OKR.
 • Analiza interesariuszy – Kręgi na wodzie i model 7S – co się zmienia => na kogo wpływa?

Moduł „Ludzie i ich współdziałanie w zmianie. Potrzeby ”

 • "Każdy Wiking nosi topór, każda zmiana rodzi..." - krzywa zmiany i jej interpretacja w projektach
 • Potrzeby odbiorców zmiany i ich rozpoznawanie: Model SPAZM/karty SPAZM.

Dzień 2

Moduł „Zwinnologia w komunikacji”

 • Rozmawiajmy jak dorośli, czyli jak prowadzić trudne rozmowy o zmianie,
 • 5 istotnych elementów komunikatu.
 • I Ty możesz być mistrzem storytellingu, czyli użyj Kanwy Opowieści.

Moduł „Siła monitorowania działań”

 • Najpierw działania najkorzystniejsze, czyli priorytetyzacja z użyciem wykresu Wartość/Koszt.
 • Szacowanie wartości i kosztu działań, czyli "na skróty" nie oznacza gorzej.
 • Monitorowanie działań z wykorzystaniem tablicy Kanban, czyli dlaczego nie jesteś wielozadaniowcem.

Moduł „Zapewnienie trwałości rezultatów projektu”

 • "Kultura zjada zmianę na śniadanie" - przyczyny i objawy nietrwałości rezultatów. Piramida Barier.
 • Dlaczego KPI czasem szkodzą? Zagrożenia dla trwałości rezultatów i metody radzenia sobie z nimi.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.
Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe.

METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą.
Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter warsztatu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]