Categories: zdswwo

Diagnoza sytuacji jest fundamentem efektywnego wdrożenia zmiany oraz pierwszym krokiem w kierunku trwałości rezultatów zmiany. Ma ona istotny wpływ na wynik końcowy zwłaszcza, że jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • Niemal 80% respondentów wymieniło trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.

Weź udział w dwudniowym warsztacie online, a w jego efekcie:

   • Dowiesz się, jak dokonać analizy organizacji oraz jej otoczenia, aby dostrzec elementy, które mają wpływ na wyznaczenie kierunku i zbudowanie wizji zmiany,
  • Będziesz potrafić zidentyfikować interesariuszy oraz rozpoznać ich potrzeby,
  • Poznasz praktyczne narzędzia diagnozy oraz zasady ich stosowania w sposób budujący zaangażowanie i rozwijający pracę zespołową,
  • Nauczysz się identyfikować czynniki wpływające na powodzenie zmiany na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji.
  • Będziesz wiedzieć, jak zapewnić trwałość rezultatów dzięki diagnozie kultury organizacji i uniknać sytuacji, w której „kultura zjada zmianę na śniadanie”,
  • Nauczysz się, jak kontynuować diagnozę (Wgląd) w trakcie zmiany.

 

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:
Udostępnij na:
Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu.

Moduł „Diagnoza podstawą dobrego wdrożenia przedsięwzięcia (zmiany)”

 • Rodzaje zmian planowanych w organizacjach – Standaryzacja / Doskonalenie / Innowacje,
 • Poziomy prowadzonego Wglądu (diagnozy) – Organizacja / Zespół / Jednostka
 • Rezultaty wdrażania zmian w firmach jako ostrzeżenie i wskazówka
 • Zasada DZN w trakcie diagnozy: Dostrzec / Zrozumieć / Nie spoczywać na laurach
 • Moduł „Diagnoza wewnętrzna organizacji – wybrane narzędzia i metody”

  • Jacy jesteśmy? – Badanie kultury organizacyjnej,
  • Określenie różnicy między kulturą obecną a pożądaną. Wpływ kultury organizacyjnej na powodzenie zmiany,
  • Metody badania efektywności zespołu – pięć filarów zespołu doskonałego,
  • Wpływ jednostki na powodzenie zmiany:
   • Profile zachowań,
   • Profil kompetencyjny,
   • Mapa zaangażowania i wpływu.
  • Retrospektywa dnia

  Dzień 2

Moduł „Dostrzeganie istotnych zmian i trendów w otoczeniu firmy w rzeczywistości VUCA/SPAM "

 • Cechy otoczenia biznesowego: Szybkozmienność, Płynność, Arcyzłożoność, Mętność,
 • Wpływ elementów otoczenia na organizację – Analiza PEST(EL).

Moduł „Nadawanie SENS-u – model wspierający diagnozę sytuacji"

 • Efektywna diagnoza: Sprawdzanie, Eksplorowanie, Nastawienie, Struktura,
 • Narzędzia przydatne w trakcie zmian:
  • Retrospektywa – metody AAR (After Action Review),
  • Analiza sił wspierających i hamujących zmianę,
  • ,Analiza pięciu barier wobec zmiany.
 • Retrospektywa szkolenia
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy
  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 
  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia
  zgodnie z terminarzem

  Miejsce
  Szkolenia online prowadzimy na platformie Zoom, z wykorzystaniem narzędzi do współpracy sieciowej.

  Cena obejmuje:
  Udział w warsztatach
  Materiały dla uczestników

  Rabaty i zniżki

  Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – 10%
  Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – 10%

  Pytania?
  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788
  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952
  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
  Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
  Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Prowadzący
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]