fbpx
Categories: WWP
Wywieranie wpływu na pracowników

Gdy pragniesz zachęcić swą firmę do zrywu, pomyśl o metodach wywierania wpływu!

Jeśli nie przekonasz pracowników do zmian, to prawdopodobieństwo sukcesu spadnie dramatycznie.

Jak wiele zmian w Twojej organizacji w pełni osiągnęło zakładane cele?

Jakich reakcji pracowników wobec zmiany doświadczyłeś?

Kiedy czułeś, że we właściwy sposób włączałeś pracowników w zmiany?

Co i jak komunikowałeś w czasie zmiany, że osiągnałeś sukces?

Jeżeli  podchodzisz do zmiany tak, jak większość polskich menedżerów przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi 30%,
 • zdajesz sobie sprawę, że pracownicy są podmiotem, a nie przedmiotem zmian,
 • wiesz, że pojawiające się emocje pracowników mają znaczny negatywny wpływ na wynik wdrożenia,
 • traktujesz partycypację jako jeden z kluczowych czynników sukcesu zarządzania zmianą, ale wiesz że poziom partycypacji powinien się zmieniać w zależności od sytuacji,
 • doceniasz rolę otrzymywania informacji zwrotnej, ale zdajesz sobie sprawę, że nie każdy otwarcie komunikuje swoje reakcje na zmianę i działania wdrożeniowe.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe metody i narzędzia umożliwiające wywieranie wpływu na postawy pracowników wobec zmian.

Dowiedz się w jaki sposób wzmacniać pozytywne zachowania oraz korygować negatywne postawy wobec zmian

Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w czasie wdrażania zmian to umiejętność, jaką powinien posiadać każdy skuteczny menedżer, który planuje efektywnie przeprowadzić swoją firmę przez proces zmian.
Dlatego tak istotne jest poznanie psychologicznych podstaw reakcji pracowników na zmiany oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi wpływu na postawy ludzi objętych procesem zmian oraz wzmacniania i modyfikowania zachowań pracowników w trakcie wdrożenia.

Termin i miejsce szkolenia:

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM WARSZTATÓW
PROGRAM WARSZTATÓW
Radzenie sobie z reakcjami pracowników na zmiany
 • Psychologiczne podstawy reakcji pracowników na zmiany – ćwiczenie „Solidny most”,
 • Organizacja i pracownik w procesie zmian – model Virginii Satir,
 • Wykorzystanie techniki mapowania interesów,
 • Praktyczne wnioski dla liderów zmian płynące z analizy poznanego modelu zmiany.
Typologia postaw wobec zmian i jej wpływ na działania przywódców/agentów zmian
 • Rodzaje postaw pracowników wobec zmian - od entuzjastów do negatorów,
 • Techniki komunikacji i wywierania wpływu przydatne w trakcie rozmów i spotkań z pracownikami,
 • Trening rozmowy z pracownikiem reagującym negatywnie na zmianę oraz rozmowy motywującej i zmieniającej nastawienie do zmian.
Współdziałanie warunkiem powodzenia zmian
 • Rola partycypacji w świetle rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą,
 • Określanie pożądanego stopnia partycypacji pracowników w zmiany za pomocą listy kontrolnej Vrooma,
 • Budowa współdziałania pracowników od pierwszego etapu zmiany z wykorzystaniem kanwy zmian.
Sukces zarządzania zmianą zorientowanego na informację zwrotną
 • Rola informacji zwrotnej we współczesnym zarządzania zmianą,
 • Skłonność menedżerów do komunikowania swoich oczekiwań i poszukiwania informacji zwrotnej – autodiagnoza preferowanego stylu komunikacji,
 • Wybrane narzędzia zwinne wspierające komunikację zmian i ich możliwości ich wykorzystywania przez uczestników szkolenia,
 • Trening poszukiwania informacji zwrotnej o zmianie i reakcjach pracowników.
Sukces zarządzania zmianą zorientowanego na informację zwrotną
 • Przywódca jako projektant i nadawca komunikatu o zmianach,
 • Podstawowe błędy w przekazywaniu wizji zmian,
 • Cechy dobrej wizji zmian,
 • 5 niezbędnych elementów komunikatu o czekających firmę zmianach,
 • Przygotowanie i wygłoszenie przykładowego komunikatu o zmianach.
Podsumowanie warsztatów
 • Retrospektywa warsztatu
 • Plan wdrażania poznanych metod i narzędzi przez uczestników

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe).

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!


SZKOLENIA OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-16.30

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]