fbpx
Categories: WS
Warsztat strategiczny

Żyjemy w świecie VUCA (SPAM-u) i mamy coraz mniej czasu na opracowanie strategii.

Naucz się jak  zostawić konkurencję w tyle, błyskawicznie opracowując własną strategię, w wybranym przez siebie zakresie, z wykorzystaniem Strategicznej Kanwy Zmiany.

Zgodnie z rezultatami OBZZ 2019:

   • Zmiana strategii kończy się sukcesem jedynie w 16% przypadków,

   • Prawie 80% respondentów stwierdziło, że sformułowanie wizji i kierunku zmian ma pozytywny wpływ na wynik wdrożenia,

   • 80% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu.

Dlatego na warsztacie:

   • Nauczysz się korzystać ze zwinnych narzędzi pozwalających sprawnie formułować wizję strategicznę firmy / zmiany i wypróbujesz je już na szkoleniu,

   • Poznasz metody i narzędzia zwiększające skuteczność wdrożenia zmiany dzięki budowaniu zaangażowania pracowników od samego początku,

   • Zdobędziesz umiejętność zbudowania i wygłoszenia przekonującego komunikatu o wizji strategicznej dzięki opanowaniu sztuki opowiadania historii.

 

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1450PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-01Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.22 09:00 - 2020.06.23 17:00 za: 1305PLN netto

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Program Warsztatu

Wprowadzenie – Zarządzania Zmianą a Strategia działania

 • Wyzwania stojące przed osobami wdrażającymi zmiany,
 • Problemy tradycyjnego podejścia do ZZ na podstawie wniosków z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą,
 • Ograniczenia w planowaniu działań w oparciu o posiadane doświadczenia uczestników.

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą

 • Elementy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.
  .
 • Wszystko zaczyna się od strategii - Strategiczna Kanwa Zmiany.

Planuj z wizją końca

 • Moc strategii mierzy się siłą przyciągania wizji:
  • Jak poprzez wizję zwiększać motywację wewnętrzną pracowników w jej realizacji (Motywacja 3.0),
  • Po co mamy cokolwiek zmieniać? - ważność i pilność strategii,
 • Praca nad stworzeniem wizji.

Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel?

 • Jak definiować kryteria sukcesu i miary postępu,
 • Praca nad opracowaniem kryteriów realizacji wizji,
 • Definiowanie miar postępu realizacji wizji.

Co powinniśmy zrobić najpierw?

 • Generowanie opcji działań i ich wycena:
  • Tworzenie opcji,
  • Metody wyceny,
 • Praca nad opracowanie i wyborem opcji.

Mamy Strategię i co dalej?

 • Modele komunikacji angażującej słuchaczy:
  • "Jeździec i słoń",
  • Model NOWINA,
  • Kanwa Opowieści.
 
 • Zaplanuj następne działania.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-01Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.22 09:00 - 2020.06.23 17:00

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy:do 12 (max. 15) osób.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-01Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.22 09:00 - 2020.06.23 17:00

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]