Categories: TZZZ

Tyle się słyszy o Agile, wcześniej w odniesieniu do tworzenia oprogramowania jak i a ostatnio do zarządzania.

Naucz się, jak uczyć zwinności innych wykorzystując cykl zwinnego zarządzania zmianą: Wgląd-Opcje- Eksperymenty.

Zwinność jest szansą na efektywność wyższą od metod klasycznych, a jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań stworzyliśmy ten warsztat, dzięki któremu nabędziesz kompetencje pozwalające:

 • na korzystanie z metodyki zwinnej w szkoleniach i usługach doradczych,
 • na zdobywanie zwolenników zwinnego podejścia do zmian,
 • na przekazywania praktycznej wiedzy o Zwinnym Zarządzaniu Zmianą
 • na budowanie kultury zwinności w organizacjach.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu: Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Zostań Trenerem Zwinnego Zarządzania Zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą to 2-dniowy intensywny warsztat trenerski przygotowany przez autorów książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.

 

Cena regularna (netto):2800PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

 • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
 • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
 • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
 • Podstawy Zarządzania Projektami
 • Lean Change Agent
 • Firma przyszłości – Warsztat Strategiczny
 • MANAGEMENT 3.0
 • Komunikacja w zmianie
 • Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

 

 

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu oraz Cykl Zwinnego Nauczania.

Moduł „Dlaczego propagujemy Zwinne Zarządzanie Zmianą?”

 • Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów i jakie są ich ograniczenia?
 • Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
 • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego – wyjdźmy od Manifestu Agile
 • Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

  • Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
  • Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
  • Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach zaproponowanych przez Uczestników
  • Wgląd - diagnoza sytuacji:
   • Hot seat - narzędzie Wglądu,
   • Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
   • Inne narzędzia wglądu
   • Jak długo robić Wgląd?
  • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
   • Reverse hot seat,
   • Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
  • Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
   • Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
   • Metody szacowania kosztu i wartości działań.
   • Problemy metod punktowych, ilościowych
  • Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
  • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
   • Ćwiczenie - stawianie hipotez
   • Retrospektywa

  Dzień 2

  • Monitorowanie zmian - tablica Kanban

  Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologia i neuronauka w służbie zarządzania zmianą"

  • Model zmiany Virginii Satir – czego nas uczy krzywa zmiany (ćwiczenie i dyskusja),
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
  • Postawy – model 20-60-20, czyli wykorzystaj Pierwszych Naśladowców i strzeż się Negatorów,
 • Źródła oporu wobec zmian:
  • Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
  • Mapa interesów,
 • Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”

  • 6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
  • Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),

  Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”

  • Storytelling – wykorzystanie Kanwy Opowieści w komunikacji zmiany,
  • Model 5 składowych komunikatu,
  • Model NOWINA.
  • Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 4 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Zgodnie z terminarzem

Jeśli zaprosisz przynajmniej jednego znajomego to uzyskasz dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe i lunch

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd - Opcje działania - Eksperymenty:
 • Uzyskujemy Wgląd - diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje - w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment - dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.
Osobom uczestniczącym w szkoleniu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń.

Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

Każdego dnia część zajęć warsztatu jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Druga część zajęć - praca z metapoziomu - jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.


Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter warsztatu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]