Czujesz, że można jeszcze efektywnej wdrażać nowe przedsięwięcia, ale poszukujesz drogi?

Jesteś konsultantem zarządzania zmianą? Uczestniczyłeś w naszym warsztacie Trener Zarządzania Zmianą (TZZ)?

Czujesz niedosyt lub masz ciekawe doświadczenia, którymi chcesz się podzielić i przedyskutować?

Spojrzymy na Twoje doświadczenia i poszukamy związków z najnowszymi wynikami Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, a w szczególności:

 • Jak zwiększyć trwałość rezultatów zmian i podnieść wskaźnik pełnego powodzenia z poziomu 30%?
 • Jak wykorzystywać trzy Krytyczne Czynniki Sukcesu czyli: zaangażowanie ludzi, pracę zespołową i wizję i kierunek zmian w swoich działaniach?
 • Jak wdrażać zmiany, kirdy w organizacji podejmowane jest wiele inicjatyw i występują trudności z identyfikacją intereseriuszy?
 • Zidentyfikujemy inne ważne wnioski z badania, które mogły wpłynąć na Twoje doświadczenia.

Mamy dla Ciebie warsztat Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)!

Celem warsztatu jest doskonalenie kompetencji trenerów, konsultantów oraz menedżerów związanych z obszarem Zwinnego Zarządzania Zmianą, Uczestnicząc w warsztacie:

 • Nabędziesz umiejętność korzystania z wybranych narzędzi, które nie były w podstawowym programie TZZ,
 • Poznasz nowe warianty stosowania wcześniej poznanych narzędzi,
 • Przeanalizujesz przypadki zmian realizowanych w różnych organizacjach, przedstawiane przez uczestników (możesz zgłosić też swój),
 • Dowiesz się, co jeszcze mówi na badanie OBZZ,
 • Będziesz mieć okazję do trenersko-konsultanckiego networkingu w ramach wieczornego spotkania konsultantów oraz absolwentów różnych edycji TZZ.

 

Zarezerwuj sobie czas na warsztat i skorzystaj z promocji cenowych:

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

 

 

 

Udostępnij na:
Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program warsztatu.
 • To już znacie - Kanwa Warsztatu oraz Cykl Zwinnego Nauczania.

Moduł „Dlaczego propagujemy Zwinne Zarządzanie Zmianą?”

 • Jeszcze raz Manifest Agile,
 • Piramida 5B dla zwinności w zarządzaniu – dlaczego menedżerowie bronią się przed zwinnością?

Moduł „Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników”

 • Wybór przypadku do analizy,
 • Kluczowe Czynniki Sukcesu / Niepowodzenia opisywanej zmiany,
 • Pogłębiona retrospektywa przypadku – nowe narzędzia retrospektywy,
 • Jak zadbano o trwałość rezultatów zmiany?
 • Metody zapewnienia trwałości zmian.

Moduł „Powrót do Kottera, czyli wiele inicjatyw zmian, a jeden cel”

 • Akceleratory w praktyce,
 • Ile można mieć priorytetów i jak wybierać inicjatywy zmian?
 • Retrospektywa pierwszego dnia
 • Dzień 2

  Moduł „Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników”

  • Analiza zgłoszonego przypadku
  • Identyfikacja interesariuszy / Mapa sfery wpływu

  Moduł „Ludzie w zmianie – wciąż wyzwanie"

  • Model SPAZM – karty SPAZM i możliwości ich wykorzystania,
  • Cechy osobowości i kultura organizacji w procesie zmiany

  Moduł „Turkus? To już było. Przydatne narzędzia”

  • Delegation Poker.

  Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

  • Retrospektywa,
  • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

  Cena regularna (netto):1780PLN

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zapytaj o ofertę!

  Metodologia

   Metodyka prowadzenia zajęć

   Założenia ogólne
   Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
   • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
   • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
   • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.

   Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

   Osobom uczestniczącym w szkoleniu dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

   1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

   2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

   3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń.

    

   Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
   Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
   Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

   Dlatego każdego dnia część zajęć dla Trenerów jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
   Druga część zajęć – praca z metapoziomu – jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.

    

   Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
   Praktyczny charakter szkolenia dla Trenerów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

   • Symulacji i gier biznesowych,

   • Analizy przypadków,

   • Ćwiczeń w grupach,

   • Dyskusji moderowanych.

   Udostępnij na:
  Szczegóły organizacyjne

   Liczebność grupy

   min. 5 – max. 12 osób

   Czas trwania 

   typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

   Termin szkolenia

   zgodnie z terminarzem

   Miejsce

   Zgodnie z terminarzem

   Cena obejmuje:

   • Udział w warsztatach
   • Materiały dla uczestników
   • Przerwy kawowe i lunch

   Rabaty i zniżki

   • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
   • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
   • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
   • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

   Pytania?

   Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

   Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

   E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

   Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

   Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

   Udostępnij na:
  Prowadżacy
  • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
   Marek Naumiuk

   Marek Naumiuk


   Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
  • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
   Wiesław Grabowski

   Wiesław Grabowski


   Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
  • Jarosław Rubin

   Jarosław Rubin


   Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]