Categories: SZZDT
Akademia Zarządzania Zmianą dla Trenerów

Co czujesz, kiedy po szkoleniu Twoi klienci pytają  o jeszcze nowsze trendy w zarządzaniu zmianą?

W jaki sposób przekazujesz wiedzę o zarządzaniu zmianą w firmie?

Jak wygląda Twoja Strategia Błękitnego Oceanu w obszarze szkoleń menedżerskich?

Jak myślisz, dlaczego od lat menedżerowie nie potrafią przebić magicznej granicy wyznaczonej przez  liczbę zmian wdrażanych z powodzeniem?

Jeżeli podchodzisz do szkoleń z zarządzania zmianą tak, jak większość trenerów, to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów przez uczestników Twoich szkoleń wynosi 30%,
 • zdajesz sobie sprawę, że planowy model zarządzania zmianą wyczerpał już swój potencjał rozwojowy,
 • wiesz, że zwinne podejście w branży IT jest źródłem sukcesów,
 • traktujesz własne kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej,
 • doceniasz rolę nowych metod i narzędzi zarządzania zmianą, ale zdajesz sobie sprawę, że tylko „właściwie podane” zmienią podejście do zmiany uczestników Twoich szkoleń.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe podeście do zarządzania zmianą, umożliwiające efektywne szkolenie menedżerów oraz wypłynięcie na Błękitny Ocean metodyki zwinnej.

W naszej Szkole Zarządzania Zmianą stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.

Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz Szkołę Zarządzania Zmianą dla Trenerów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program Szkoły jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie warsztatów.

Zostań trenerem zarządzania zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Zapisz się do Szkoły dla Trenerów: Wrocław, start:2017+10+20

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOŁY

Zjazd 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Otwarcie Akademii i wzajemna prezentacja.
 • Jak zmienia się rola trenera wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
 • Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
 • Jakiego trenera oczekują Klienci?
  • Cel biznesowy Klienta,
  • Cel szkoleniowy w odniesieniu do kompetencji,
  • Cel szkolenia – program szkolenia – cel ćwiczenia,
  • Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.
  • Jak definiować cel biznesowy i cel szkoleniowy szkolenia z zarządzania zmianą?

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

 • Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów?
 • Model 8 etapów Kottera,
 • Jakie narzędzia szkoleniowe pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
 • Zmiana zgodnie z planem - Przykład symulacji biznesowej obrazującej planowy model zarządzania zmianą,
 • Symulacja biznesowa jako narzędzie nauki przez doświadczenie – jak tworzyć i wykorzystywać symulacje na szkoleniach z zarządzania zmianą. Zasady pracy z symulacją i omawiania jej przebiegu.
 • Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
 • Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
 • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,
 • ○ Planowanie wykorzystania mini-wykładu i prezentacji jako narzędzia przekazywania wiedzy o zarządzaniu zmianą. Rodzaje struktur wykładu i prezentacji wspomagających proces utrzymywania uwagi i zapamiętywania materiału.
 • Jak rozpocząć zmianę od „solidnego kopa”? Sekrety kick-starting i kick-off meeting,
 • Opcje wykorzystania metod szkoleniowych rozwijających kompetencje menedżerów prowadzących spotkania dotyczące zarządzania zmianą

Zjazd 2

Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

 • Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą - posłuchaj opowieści o amerykańskich osadnikach,
 • Storytelling, czyli jak wykorzystać lub zbudować przekonującą opowieść na szkoleniu z zarządzania zmianą,
 • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
 • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
 • Działanie bez planu nie oznacza działania bez celu – co zamiast planu zmian? Praca z kanwą biznesową - przykłady i tworzenie własnej kanwy zmiany,
 • Wizualizacja w pracy trenera zmiany.

Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

 • Zmiana to proces – jak to pokazać?
 • Metody szkoleniowe ułatwiające prezentowanie modelu procesu zmian,
  • Model Lewina – siła opowieści (Storytelling),
  • Model Satir – „przeżyj to sam” (ćwiczenie i projektowanie ćwiczeń obrazujących model),
  • Zmiana w świetle rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2016 (mini-wykład),
  • Źródła zmiany,
  • Typy zmian,
  • Omawianie modeli zmiany – wskazówki dla trenerów.
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
  • Postawy – model 20-60-20,
  • Źródła oporu wobec zmian,
  • Mapa interesów,
  • Analiza 5 barier.
  • Obrazowanie reakcji na zmiany na szkoleniu – projektowanie ćwiczenia.

Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”

 • 7 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
 • Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),
 • Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą.

Zjazd 3

Moduł „Urzekła mnie ta historia, opowiadaj dalej – opowieść o przywództwie”

 • Storytelling - Bądź przywódcą zmiany jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan - jakie historie wykorzystujesz w pracy trenerskiej?,
 • Metafora w pracy trenera.

Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”

 • Opowieść o trzech kamieniarzach, czyli wielka szansa, wizja i inicjatywy w zarządzaniu zmianą,
 • Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
  • Model 5 składowych komunikatu,
  • Model W3C3.
 • Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
  • Model czterech stylów komunikacji Hamilton,
  • Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
  • Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Tablica Kanban. Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Action Plan - plan działań po zakończeniu Akademii
 • Wręczenie dyplomów ukończenia Akademii

Zapisz się do Akademii dla Trenerów: Wrocław, start:2016+10+08
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
3 zjazdy po 2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Terminy sesji
20-21.10.2017
17-18.11.2017
15-16.12.2017

Miejsce
Wrocław, dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym

Cena warsztatu (za 1 osobę)
SZKOŁA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ DLA TRENERÓW
BILET CENA NETTO VAT (23%) ZAPISY
EARLY BIRD
2900 zł 667,00 zł do 31.08
FIRST MINUTE
3200 zł 736,00 zł od 01.09 do 22.09
ZWYKŁY
3600 zł 828,00 zł od 23.09
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%

Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Zapisz się do Szkoły dla Trenerów: Wrocław, start:2017+10+20

Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
W naszej Szkole Zarządzania Zmianą stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd - Opcje działania - Eksperymenty:
 • Uzyskujemy Wgląd - diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje - w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment - dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.
Osobom uczestniczącym w zajęciach Szkoły Zarządzania Zmianą dla Trenerów proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń. 4. Praca własna ze wsparciem trenerów prowadzących npomiędzy sesjami.

Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

Dlatego każdego dnia część zajęć Szkoły Zarządzania Zmianą dla Trenerów jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Druga część zajęć - praca z metapoziomu - jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.


Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter Szkoły Zarządzania Zmianą dla Trenerów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Istotną część Szkoły Zarządzania Zmianą dla Trenerów stanowią zadania realizowane przez uczestników w czasie pomiędzy kolejnymi sesjami. W trakcie realizacji tych zadań uczestnicy mają możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia.


Zapisz się do Szkoły dla Trenerów: Wrocław, start:2017+10+20
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]