Categories: SZZDM

Jak wiele zmian w Twojej organizacji w pełni osiągnęło zakładane cele?

Po czym oceniasz czy Twoja organizacja osiągnęła zakładany cel?

Jak zmieniła się rywalizacja na rynku, na którym działasz?

Ile zmian jednocześnie „dzieje się” w Twojej organizacji?

Jeżeli u Ciebie jest podobnie jak u respondentów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi 30%,
 • coraz częściej cel definiowany jest jakościowo,
 • jest prawie pewne, że uważasz, że konkurencja rośnie,
 • liczba jednoczesnych zmian rośnie z każdym miesiącem.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe modele i metody:
Zwinne Zarządzanie Zmianą.

Czas skończyć z marnotrawstwem czasu, pieniędzy i ludzkiego zaangażowania!

Dowiedz się jak zwinnie nawigować między rafami na oceanie zmian

Zapisz się do Szkoły dla Menedżerów

Udostępnij na:
Program Szkoły
Celem Szkoły jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz wypracowanie postawy umożliwiających efektywne posługiwanie się metodyką Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ) w swoich organizacjach. W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawy teoretyczne Zwinnego Zarządzania Zmianą, a także udostępnione narzędzia, dzięki którym znacznie wzrosną szanse na sukces procesów zarządzania zmianą.

Grupa docelowa:

 • Liderzy,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Projektów,
 • Coachowie.

Zjazd I

Moduł „Wprowadzenie”

 • Otwarcie szkolenia i wzajemna prezentacja.
 • Zarządzanie zmianą – co to jest i po co nam to?
  • Źródła zmian
  • Typy zmian
 • Wpływ na organizację:
  • Ludzie,
  • Struktury,
  • Procesy,
  • Kompetencje.
 • Wprowadzenie w metodykę ZZZ
  • Problemy tradycyjnego podejścia do ZZ na podstawie wniosków z OBZZ 2016
  • Ograniczenia w planowaniu działań w oparciu o posiadane doświadczenia
  • Manifest Agile
  • Model Zarządzania Zmianą jako uczenie się organizacji
   • Wgląd – Opcje – Eksperymenty a cykl Kolb’a lub Deminga

Moduł „Uzyskiwanie Wglądu”

 • Źródła informacji
 • Narzędzia
  • Gorące Krzesło ( Hot Seat )
  • Lean Coffee
  • Culture Hacking
  • Retrospektywy
  • Analizy Pola Sił Kurta Lewina
 • Wykorzystanie posiadanych narzędzi/ metodyk np.:
  • model ADKAR
  • 7S
  • 8 kroków Kottera

Moduł „Generowanie i wybór Opcji”

 • Jak tworzyć opcje?
 • Jak skuteczne szacować działania?
 • Jak nie przegapić „Czarnego Łabędzia”?
 • Jak oceniać opcje?
 • „Nie ma darmowych lunchów” – czyli opcje mają swój koszt
  • Zrozumienie Promienia Rażenia
  • Wykorzystanie Sfery Wpływu
  /
 • To od czego zaczniemy ? – wybór i ważność opcji
 • Kształtowanie planu zmian

Zjazd II

Moduł „Eksperymenty”

 • Co jest u podstaw opcji?
 • Jak eksperymentować z głowa?
  • Cechy eksperymentu
  • Cykl eksperymentowania, uczenia się
   • Tworzenie hipotez – z wykorzystaniem Szablonu Hipotezy
   • Przeprowadzanie eksperymentów
   • Ocena wyników i wyciąganie wniosków

Moduł „Ludzie i ich współdziałanie w zmianie”

 • „To wszystko przez nich czy może dzięki nim?” - Ludzie w zmianie
  • Postawy
   • Model 20-60-20 czyli Innowatorzy, Większość, Maruderzy ( sceptycy i negatorzy) i jak do nich trafić?
  • Model Satir
  • Jak budować zaangażowanie?
   • „Nic o nas bez nas”
   • „Strach ma wielkie oczy”
   • No to ruszamy – Vroom.
  • Wpływ cech osobniczych
   • Style myślenie i działania FRIS

  Moduł „Ludzie a Organizacja”

  • Wpływ kultur organizacyjnych
  • „Nec Hercules …” – ludzie a system w którym działają
   • Typy kultur organizacyjnych
  • Jak uniknąć „Tańca odruchów” a osiągnąć „Pełną moc systemu”
   • System w organizacji jako zjawisko wyłaniające się samoistnie (emergentne )

  Zjazd III

  Moduł „Planowanie i monitorowanie postępów”

  • Promienniki a Zamrażarki informacji – jak uniknąć zamrażania?
  • „Śmierć przez Wykres Gant’a”- czym zastąpić szczegółowe plany?
   • Kanwy Zmian – jednostronicowe plany działań,
   • Kanwy Ulepszeń
  • Sukces to nie tylko zadania – Index Szczęścia ( Happiness Index )
  • Monitorowanie działań
   • Tablice Kanban
   • Tablice Eksperymentów

  Moduł „Dostosuj metodę do swoich potrzeb a nie odwrotnie”

  • Projektowanie własnych kanw
   • Strategiczna kanwa zmiany
   • Kanwy taktyczne
  • Wykorzystanie własnych lub dostępnych na rynku narzędzi
  • Propagowanie zmiany we własnej organizacji
   • Agenci
   • Lean Coffee

  Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

  • Retrospektywa szkoły
  • Podsumowanie szkoły
  • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkole
  • Rozdanie certyfikatów
  Zapisz się do Akademii dla Menedżerów
Szczegóły organizacyjne
Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
3 zjazdy po 2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Terminy sesji
17-18.10.2016
15-16.11.2016
06-07.12.2016

Miejsce
Warszawa, dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym

Cena warsztatu (za 1 osobę)
AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ DLA MENEDŻERÓW
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
3680 zł 846,40 zł
FIRST MINUTE
3910 zł 899,30 zł
ZWYKŁY
4600 zł 1058,00 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Zapisz się do Szkoły dla Menedżerów
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Zapisz się do Akademii dla Menedżerów

Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
Metodyka

Metodyka prowadzenia zajęćZałożenia ogólne
Uczestnikom Szkoły dla Menedżerów proponujemy następującą formułę pracy praktycznej:
 • Zapoznanie się z proponowanymi przez prowadzących uniwersalnymi, aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,
 • Wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w ramach praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,
 • Adaptację metod i narzędzi do własnych potrzeb pod superwizją prowadzących.
Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Manahement). Warto też zapoznać się z najnowszymi tendencjami w zarządzaniu zmianą pod kątem możliwości zastosowania innowacji w zarządzaniu firmą.

Dlatego przeważająca część zajęć Szkoły Zarządzania Zmianą dla Menedżerów Zmian jest skoncentrowana na praktycznym stosowaniu poznanych metod i narzędzi, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter Szkoły Zarządzania Zmianą dla Menedżerów powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:
 • Symulacji i gier biznesowych,
 • Analizy przypadków,
 • Ćwiczeń w grupach,
 • Dyskusji moderowanych nawiązujących do doświadczenia uczestników.
Istotną część Szkoły Zarządzania Zmianą dla Menedżerów stanowią zadania realizowane przez uczestników w czasie pomiędzy kolejnymi sesjami. W trakcie realizacji tych zadań uczestnicy mają możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

Zapisz się do Akademii dla Menedżerów
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]