fbpx
Categories: pdwtz
Jak pokonać 5 barier wobec zmian

Masz wrażenie, że współczesny świat przyśpieszył, a poziom niepewności bije kolejne rekordy? Trudniej jest podjąć dobrą decyzję i zaplanować działania?

Z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą wynika, że:

 • Nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów(w ciągu pięciu edycji wartość zmieniała się od 20% do 30%).
 • 83% respondentów piątej edycji zaliczyło wizję i kierunek zmian do trzech Kluczowych Czynników Sukces.,

Weź udział w tym 2 dniowym warsztacie, co przyniesie Ci następujące efekty:

 • Zrozumienie złożoności otaczającego świata i kluczowych czynników wpływających na osiąganie sukcesów w świecie SPAM’u (VUCA)*,
 • Zrozumienie ograniczeń w postrzeganiu i wnioskowaniu, które mogą wpływać na jakość podejmowanych decyzji,
 • Zapoznanie się z dwoma systemami myślenia wg. Kahnemana,
 • Poznanie i nauczanie się wykorzystywania podstawowych narzędzi pomagających w odnajdywaniu sensu w zmieniającej się rzeczywistości.

 

*SPAM (VUCA) to akronim pochodzący od pierwszych liter słów opisujących współczesną rzeczywistość biznesową, która jest Szybkozmienna (Volatile), Płynna (Uncertain), Arcyzłożona (Complex), Mglista (Ambiguous).

Udostępnij na:
Program warsztatu

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu .

Moduł „Skuteczny lider w świecie SPAM’u korzysta ze wszystkich dostępnych zasobów”

 • Wprowadzenie pojęcia Świata SPAM’u( VUCA).
 • WOLA metodą na SPAM. Wyprowadzenie działań lidera, które mają pomóc organizacji i ludziom przeżyć w tym świecie.

Moduł „Jak nadawać „SENS w obliczy zmian?”

 • Wprowadzenie modelu SENS.

Moduł „S - prawdzanie. Od faktów do działania”

 • Pułapki postrzegania,
 • Ograniczenia wnioskowania indukcyjnego
 • Inne narzędzia wglądu
 • Dwa systemy myślenia: Heurystyczny i Analityczny

Moduł „E - ksplorowanie. Jak generować opcje działań. Kreatywne metody poszukiwania rozwiązań i moderowania spotkań zespołu”

 • Generowanie i wybór opcji,
 • Projektowanie skutecznych eksperymentów.
 • Wyciąganie wniosków z doświadczenia

Dzień 2

Moduł „N - astawienie. W grupie siła”

 • Rozmawiajmy jak dorośli,
 • Mam rację?.
 • Komunikowanie budujące zamiast burzącego

Moduł „S - truktura. Siła systemu analitycznego”

 • Diagnozowanie sytuacji:
  • z wykorzystaniem 5 pytań „Dlaczego?”,
  • Analiz pola sił,
  • 7S,
 • Tworzenie wizji:
  • Kanwa inicjatywy.
  • GROW
  • W3XC3,

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Szczególy organizacyjne
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.
Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe.

Liczebność grupy (szkolenie otwarte)
min. 4 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Zgodnie z terminarzem

Jeśli zaprosisz przynajmniej jednego znajomego to uzyskasz dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe i lunch

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodyka

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą.
Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter warsztatu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]