fbpx
Categories: LCA
Lean Change Management

Czy liczba zmian jakie dzieją się w Twojej organizacji rośnie z roku na rok?

Czy poziom złożoności organizacji, klientów, procesów zwiększa się?

Gdy przed Tobą jest ważne zadanie wdrożenia zmiany, pomóc może zwinność!


Jeśli jesteś Przywódcą Zmiany w firmie, Konsultantem Zarządzania Zmianą, Coachem Agile, Specjalistą Rozwoju Organizacyjnego (OD) to ten warsztat jest dla Ciebie
obowiązkowy!

Zwinność jest efektywniejsza od metod klasycznych, o czym świadczą wyniki Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 55% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 50% przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazała się tablica Kanban, wykorzystywana w co piątej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Trzy zwinne techniki znalazły się na podium pod względem wpływu na sukces zmiany (eksperymenty z hipotezą, poranne stand-up’y oraz tablica Kanban),
 • Niemal 80% respondentów wymieniło trzy krytyczne czynniki sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.

 

Ten 2-dniowy oficjalny, licencjonowany warsztat LCA, bazujący na metodyce Lean Change Management, jest zaprojektowany, aby pomóc Ci odkryć bardziej efektywne praktyki inicjowania i zarządzania zmianą w Twojej organizacji.

Intensywny, wysoce interaktywny, elastyczny warsztat. Niesamowite doświadczenie, wspaniała okazja do rozwoju!

Praca na problemach dotyczących zarządzania zmianami zgłaszanych przez uczestników warsztatu!

 

Omawiane tematy:

 • Czym jest Lean Change Management?
 • Jakie są przyczyny oporu wobec zmiany i jak sobie z nim radzić?
 • Jak korzystać i samemu tworzyć dostosowane do potrzeb, „lekkie” narzędzia planowania takie jak kanwy zmian?
 • Jak przewodzić zmianie z dowolnego poziomu Twojej organizacji?
 • Wiele narzędzi I praktyk gotowych do natychmiastowego wykorzystania.
 • Jak zarządzać programem zmian korzystając z podejścia Agile?

W pakiecie otrzymasz:

 • Oficjalny międzynarodowy certyfikat Lean Change Agent Certificate wystawiony przez Happy Melly,
 • Materiały szkoleniowe i pełen zestaw dokumentacji fotograficznej (zdjęcia wszystkich wypracowanych i prezentowanych flipchartów) (w formacie PDF),
 • Dodatkowe materiały rozdawane w trakcie warsztatu,
 • Lunch, przekąski i napoje, kawę i herbatę w trakcie przerw,
 • I co nie jest najmniej ważne dwa fantastyczne dni rozwoju i rozmów z trenerami oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):2800PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

 

 

Udostępnij na:
Program Warsztatów

Lean Change Management (Zwinne Zarządzania Zmianą)

Wprowadzenie – Przyczyny i źródła powstania Lean Change

 • Historia Zarządzania Zmianą –
  • Podejście do zmiany
  • Skuteczność dotychczasowych modeli
 • Źródła Zwinnego Zarządzania Zmianą
  • Podejście procesowe
  • Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • Rozwój organizacyjny
  • „Transformacja Agile”

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą w praktyce

 • Elementy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.
 • Znaczenie informacji zwrotnej.

Uzyskiwanie Wglądu – dogłębna diagnoza sytuacji

 • Źródła informacji,
 • Narzędzia Wglądu:
  • Wywiady, Gorące Krzesło (Hot Seat),
  • Lean Coffee,
  • Culture Hacking,
  • Retrospektywy,
  • Analizy Pola Sił Kurta Lewina,
 • Wykorzystanie znanych/posiadanych narzędzi/metodyk np.:
  • Model ADKAR
  • 7S
  • 8 kroków Kottera

Generowanie i wybór Opcji

 • Jak tworzyć opcje?
 • „Nie ma darmowych lunchów” – czyli opcje mają nie tylko wartość, ale i koszt,
  • Zrozumienie Promienia Rażenia,
  • Wykorzystanie Sfery Wpływu,
 • Narzędzia szacowania kosztu i wartości opcji działań (Swimlane Sizing, Planning Poker),
 • Klasyfikowanie opcji z wykorzystaniem tablicy Kanban.

Eksperyment – narzędzia planowania i oceny eksperymentów

 • Jak eksperymentować z głową?
 • Planowanie eksperymentów z wykorzystanie szablonu hipotezy,
 • Tablica eksperymentów,
 • Ocena eksperymentów – miary jakościowe i ilościowe oceny działań w projekcie.
 • Co robić gdy zabrakło Ci pomysłów
  • Hakowanie kultury
  • Strefa Rażenia
  • Mapowanie perspektyw
  • McKinsey 7S

Ludzie i ich współdziałanie w zmianie

 • „To wszystko przez nich czy może dzięki nim?” - Ludzie w zmianie,
 • Model reakcji na zmiany Virginii Satir i wnioski z poznanego modelu dla zmian
 • Postawy wobec zmian:
  • Model 20-60-20.
 • Jak budować zaangażowanie?
 • Wpływ cech osobniczych,
 • Wpływ kultury organizacyjnej (typy kultur organizacyjnych a zmiana).

Budowanie współdziałania

 • Postawy wobec zmian
  • Twórców zmiany
  • Pozostałych
 • „Jak mogę ich przekonać ?
 • ”Promienniki a Zamrażarki informacji – jak uniknąć zamrażania?
 • „Śmierć przez Wykres Gant’a”- czym zastąpić szczegółowe plany?
  • Kanwy Zmian – jednostronicowe plany działań,
  • Kanwa taktyczna,
  • Kanwy Ulepszeń,
 • Sukces to nie tylko zadania – Index Szczęścia (Happiness Index),
 • Monitorowanie działań
  • Tablice Kanban,
  • Tablice Eksperymentów.

Budowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania zmianą

 • Projektowanie własnych kanw:
  • Strategiczna kanwa zmiany,
  • Kanwy taktyczne,
  • Wykorzystanie własnych lub dostępnych na rynku narzędzi ,
 • Propagowanie zmiany we własnej organizacji:
  • Agenci/ambasadorowie zmian,
  • Karty Kudo,
  • Lean Coffee.

Podsumowanie szkolenia

 • Retrospektywa szkolenia
 • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Szczegóły organizacyjne
Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-16.30

Miejsce
Lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym

Cena warsztatu
LEAN CHANGE AGENT WORKSHOP
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
2240 zł 515,20 zł
FIRST MINUTE
2380 zł 547,40 zł
ZWYKŁY
2800 zł 644 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]