Categories: lcao

Czy liczba zmian jakie dzieją się w Twojej organizacji rośnie z roku na rok?

Czy poziom złożoności organizacji, klientów, procesów zwiększa się?

Gdy przed Tobą jest ważne zadanie wdrożenia zmiany, pomóc może zwinność!


Jeśli jesteś Przywódcą Zmiany w firmie, Konsultantem Zarządzania Zmianą, Coachem Agile, Specjalistą Rozwoju Organizacyjnego (OD) to ten warsztat jest dla Ciebie niemal
obowiązkowy!

Zwinność jest efektywniejsza od metod klasycznych, o czym świadczą wyniki Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 55% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok. 50% przypadków,
 • Niemal 80% respondentów wymieniło trzy krytyczne czynniki sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.

 

Ten 2-dniowy warsztat LCA, bazujący na metodyce Lean Change Management, jest zaprojektowany, aby pomóc Ci odkryć bardziej efektywne praktyki inicjowania i zarządzania zmianą w Twojej organizacji. Ukończenie warsztatu jest potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.

Intensywny, wysoce interaktywny, elastyczny warsztat. Niesamowite doświadczenie, wspaniała okazja do rozwoju!

Praca na problemach dotyczących zarządzania zmianami zgłaszanych przez uczestników warsztatu!

 

Omawiane tematy:

 • Czym jest Lean Change Management?
 • Jakie są przyczyny oporu wobec zmiany i jak sobie z nim radzić?
 • Jak korzystać i samemu tworzyć dostosowane do potrzeb, „lekkie” narzędzia planowania takie jak kanwy zmian?
 • Jak przewodzić zmianie z dowolnego poziomu Twojej organizacji?
 • Wiele narzędzi I praktyk gotowych do natychmiastowego wykorzystania.
 • Jak zarządzać programem zmian korzystając z podejścia Agile?

W pakiecie otrzymasz:

 • Oficjalny międzynarodowy certyfikat Lean Change Agent Certificate wystawiony przez Happy Melly,
 • Materiały szkoleniowe i pełen zestaw dokumentacji fotograficznej (zdjęcia wszystkich wypracowanych i prezentowanych flipchartów) (w formacie PDF),
 • Dodatkowe materiały rozdawane w trakcie warsztatu,
 • Lunch, przekąski i napoje, kawę i herbatę w trakcie przerw,
 • I co nie jest najmniej ważne dwa fantastyczne dni rozwoju i rozmów z trenerami oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Cena regularna (netto):4500PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:

 

Udostępnij na:
Program Warsztatów

Lean Change Management

Wprowadzenie – Przyczyny i źródła powstania Lean Change

 • Historia Zarządzania Zmianą –
  • Podejście do zmiany
  • Skuteczność dotychczasowych modeli
 • Źródła Lean Change Management
  • Podejście procesowe
  • Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • Rozwój organizacyjny
  • „Transformacja Agile”

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą w praktyce

 • Elementy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.
 • Znaczenie informacji zwrotnej.

Uzyskiwanie Wglądu – dogłębna diagnoza sytuacji

 • Źródła informacji,
 • Narzędzia Wglądu:
  • Wywiady, Gorące Krzesło (Hot Seat),
  • Lean Coffee,
  • Culture Hacking,
  • Retrospektywy,
  • Analizy Pola Sił Kurta Lewina,
 • Wykorzystanie znanych/posiadanych narzędzi/metodyk np.:
  • Model ADKAR
  • 7S
  • 8 kroków Kottera

Generowanie i wybór Opcji

 • Jak tworzyć opcje?
 • „Nie ma darmowych lunchów” – czyli opcje mają nie tylko wartość, ale i koszt,
  • Zrozumienie Promienia Rażenia,
  • Wykorzystanie Sfery Wpływu,
 • Narzędzia szacowania kosztu i wartości opcji działań (Swimlane Sizing, Planning Poker),
 • Klasyfikowanie opcji z wykorzystaniem tablicy Kanban.

Eksperyment – narzędzia planowania i oceny eksperymentów

 • Jak eksperymentować z głową?
 • Planowanie eksperymentów z wykorzystanie szablonu hipotezy,
 • Tablica eksperymentów,
 • Ocena eksperymentów – miary jakościowe i ilościowe oceny działań w projekcie.
 • Co robić gdy zabrakło Ci pomysłów
  • Hakowanie kultury
  • McKinsey 7S

Ludzie i ich współdziałanie w zmianie

 • „To wszystko przez nich czy może dzięki nim?” - Ludzie w zmianie,
 • Model reakcji na zmiany Virginii Satir i wnioski z poznanego modelu dla zmian
 • Postawy wobec zmian:
  • Model 20-60-20.
 • Jak budować zaangażowanie?
 • Wpływ cech osobowości,
 • Wpływ kultury organizacyjnej (typy kultur organizacyjnych a zmiana).

Budowanie współdziałania

 • Postawy wobec zmian
  • Twórców zmiany
  • Pozostałych
 • „Jak mogę ich przekonać ?
 • ”Promienniki a Zamrażarki informacji – jak uniknąć zamrażania?
 • „Śmierć przez Wykres Gant’a”- czym zastąpić szczegółowe plany?
  • Kanwy Zmian – jednostronicowe plany działań,
  • Kanwa taktyczna,
  • Kanwy Ulepszeń,
 • Sukces to nie tylko zadania – Index Szczęścia (Happiness Index),
 • Monitorowanie działań
  • Tablice Kanban,
  • Tablice Eksperymentów.

Budowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania zmianą

 • Projektowanie własnych kanw
 • Wykorzystanie własnych lub dostępnych na rynku narzędzi,
 • Propagowanie zmiany we własnej organizacji:
  • Agenci/ambasadorowie zmian,
  • Karty Kudo,
  • Lean Coffee.

  Podsumowanie szkolenia

  • Retrospektywa szkolenia
  • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zapytaj o ofertę!

 • Metodologia
   • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
   • ćwiczenia,
   • praca indywidualna i grupowa,
   • dyskusja moderowana,
   • materiały audiowizualne – filmy
   • krótki wykład.

   W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

   Udostępnij na:
  Szczegóły organizacyjne

   Liczebność grupy

   min. 5 – max. 12 osób

   Czas trwania 

   typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

   Termin szkolenia

   zgodnie z terminarzem

   Miejsce

   Zgodnie z terminarzem

   Cena obejmuje:

   • Udział w warsztatach
   • Materiały dla uczestników
   • Przerwy kawowe i lunch

   Rabaty i zniżki

   • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
   • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
   • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
   • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

   Pytania?

   Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

   Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

   E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

   Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

   Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

   Udostępnij na:
  Trenerzy
  • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
   Marek Naumiuk

   Marek Naumiuk


   Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
  • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
   Wiesław Grabowski

   Wiesław Grabowski


   Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
  • Jarosław Rubin

   Jarosław Rubin


   Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]