fbpx
Categories: KOM

To w jaki sposób zmianę wystartujesz, może zdecydować, gdzie z nią wylądujesz!

Warsztaty startowe projektów zarządzania zmianą prowadzone przez naszych facylitatorów.

Od jakiego działania rozpoczynasz wdrażanie zmian?

W jaki sposób zdobywasz wiedzę o silnych stronach członków zespołu projektowego?

Jak ustalasz zasady współpracy w projekcie?

Jak wprowadzasz konsultantów zewnętrznych do zespołu wdrażającego zmianę?

Zorganizuj z nami warsztaty kick-off meeting Twojego projektu oparte o gry i symulacje biznesowe!
Spotkanie startowe projektu zmiany – kick-off  meeting – pozwala każdemu z członków zespołu projektowego lub  koalicji agentów zmian na poczucie się częścią jednego projektu, co skutkuje podniesieniem poziomu motywacji zespołu. Udział w takim spotkaniu pozwala też na zapoczątkowanie pracy zespołowej i ustalenie ram takiej współpracy.
Kluczem takiego spotkania nie jest odczytanie czy zaaprobowanie propozycji przygotowanych przez kierownictwo projektu zmiany. Istotą jest spowodowanie, by uczestnicy sami współtworzyli zestaw zasad, jakich chcą przestrzegać w trakcie projektu oraz zidentyfikowali postawy i działania sprzyjające efektywnej pracy zespołu wdrażającego zmiany.
Trener ze Szkoły Zarządzania Zmianą pełni rolę facylitatora, który za pomocą ćwiczeń ułatwia uczestnikom wyciąganie wniosków, inicjuje i porządkuje dyskusję oraz zachęca wspólnej pracy.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM WARSZTATÓW
Wprowadzenie
 • Ćwiczenie na dobry początek,
 • Przedstawienie się uczestników,
 • Kontrakt na tym szkoleniu to nie tylko formalność,
 • Zasady współdziałania w zespole.
Razem przez zmianę
 • Gra obrazująca zachowania uczestników na różnych etapach zmiany - "Solidny most",
 • Co nam pomaga a co przeszkadza we współpracy?
 • Co wnoszę do zespołu projektowego?
Zespół w Zwinnym Zarządzaniu Zmianą
 • Zbudujmy coś razem i zróbmy to zwinnie - Symulacja biznesowa "Agileburg",
 • Co pozwoliło osiągnąć sukces w symulacji a co hamowało współdziałanie?
 • Co wspiera a co hamuje osiąganie celów?
 • Jak komunikować się w zespole i dzielić się wiedzą?
 • Jak chcemy współdziałać w naszej zmianie?
Podsumowanie warsztatów
 • Co zabierzemy ze sobą?

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (jeden dzień szkoleniowy)

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]