Categories: ezo

Efektywna praca zespołów zdalnych jest jednym z trzech kluczowych czynników decydujących o powodzeniu prowadzonych przedsięwzięć i zmian (wg Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą).

Nabiera ona szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy otoczenie staje się groźne i nieprzewidywalne (praca w rzeczywistości VUCA/SPAM).

Menedżerowie i zespoły wirtualne potrzebują sprawdzonych metod i narzędzi umożliwiających skuteczne realizowanie zadań w warunkach pracy zdalnej.

Nasz warsztat pokazuje, jak sobie radzić w tej sytuacji. Zapoznamy Cię z czynnikami wpływającymi na jakość pracy zespołu wirtualnego oraz przekażemy narzędzia, które pozwalają na osiąganie zakładanych celów.

W efekcie warsztatu:

 • Dowiesz się, co sprawia, że zespół jest efektywny oraz jakie są bariery na drodze do efektywności zespołu zdalnego,
 • Będziesz rozumieć i potrafić wykorzystać w praktyce trójczynnikowy model budowania zaufania w zespole wirtualnym,
 • Zdobędziesz umiejętność budowy zaufania w sferze zadaniowej, dzięki odpowiedniemu ustalaniu celów, monitorowaniu postępów oraz korzystaniu z informacji zwrotnej,
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane na warsztacie szybkie metody budowania zaufania w zespole zdalnym,
 • Będziesz potrafić budować zaangażowanie i motywację pracowników, dzięki właściwym narzędziom oceny realizacji zadań oraz nagradzania za wyniki pracy zespołu,
 • Uświadomisz sobie, jakie czynniki mają negatywny wpływ na współpracę w zespole zdalnym i będziesz potrafić unikać tych czynników,
 • Będziesz radzić sobie z indywidualnymi reakcjami członków zespołu, wynikającymi z różnic w ich profilach osobowości,
 • Przekonasz się, jak skutecznie prowadzić komunikację wewnątrz zespołu.

Zapisz się na intensywny warsztat, który pozwoli Ci udoskonalić pracę zespołową tak, aby z powodzeniem realizować przez zespół zdalny (wirtualny) nawet najtrudniejsze przedsięwzięcia i zmiany.

 

 

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:
Udostępnij na:
Program
Program warsztatu
 1. 1. Wprowadzenie
  • Cele warsztatu
  • Kanwa szkolenia – oczekiwania
  • Zapoznanie się uczestników
 2. Źródła efektywności zespołu
  • Model 5 barier w efektywności Lencioniego
  • Co jeszcze jest potrzebne aby zespół był efektywny
 3. Budowanie fundamentu efektywności
  • Trójczynnikowy model zaufania
  • Jak budować zaufanie?
 4. Istota współpracy w zespołach rozproszonych
  • Budowanie zaufania w zespołach rozproszonych
   • Czynniki organizacyjne
   • Czynniki indywidualne
   • Działania integrujące
   • Komunikacja
    • Aspekty twarde
    • Aspekty miękkie
  • 5. Podsumowanie warsztatu
Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Prowadzący
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]