fbpx
Categories: CDZ-WW
Czy dostrzegamy zmiany?

Diagnoza sytuacji jest fundamentem efektywnego wdrożenia zmiany, zwłaszcza, że jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • ·  W opinii respondentów tylko 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • ·  Niemal 80% respondentów wymieniło trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.

Weź udział w dwudniowym warsztacie, a w jego efekcie:

  • ·  Dowiesz się, jak dokonać analizy organizacji oraz jej otoczenia, aby dostrzec elementy, które mają wpływ na wyznaczenie kierunku i zbudowanie wizji zmiany,
  • ·  Poznasz praktyczne narzędzia diagnozy oraz zasady ich stosowania w sposób budujący zaangażowanie i rozwijający pracę zespołową,
  • ·  Nauczysz się identyfikować czynniki wpływające na powodzenie zmiany na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji. Będziesz potrafił unikać sytuacji, w której „kultura zjada zmianę na śniadanie”.
  • ·  Nauczysz się, jak kontynuować diagnozę (Wgląd) w trakcie zmiany.

 

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu.

Moduł „Diagnoza podstawą dobrego wdrożenia przedsięwzięcia (zmiany)”

 • Rodzaje zmian planowanych w organizacjach – Standaryzacja / Doskonalenie / Innowacje,
 • Poziomy prowadzonego Wglądu (diagnozy) – Organizacja / Zespół / Jednostka
 • Rezultaty wdrażania zmian w firmach jako ostrzeżenie i wskazówka
 • Zasada DZN w trakcie diagnozy: Dostrzec / Zrozumieć / Nie spoczywać na laurach
 • Moduł „Diagnoza wewnętrzna organizacji – wybrane narzędzia i metody”

  • Jacy jesteśmy? – Badanie kultury organizacyjnej,
  • Określenie różnicy między kulturą obecną a pożądaną. Wpływ kultury organizacyjnej na powodzenie zmiany,
  • Metody badania efektywności zespołu – pięć filarów zespołu doskonałego,
  • Wpływ jednostki na powodzenie zmiany:
   • Profile zachowań,
   • Profil kompetencyjny,
   • Mapa zaangażowania i wpływu.
  • Retrospektywa dnia

  Dzień 2

Moduł „Dostrzeganie istotnych zmian i trendów w otoczeniu firmy w rzeczywistości VUCA/SPAM "

 • Cechy otoczenia biznesowego: Szybkozmienność, Płynność, Arcyzłożoność, Mętność,
 • Wpływ elementów otoczenia na organizację – Analiza PEST(EL).

Moduł „Nadawanie SENS-u – model wspierający diagnozę sytuacji"

 • Efektywna diagnoza: Sprawdzanie, Eksplorowanie, Nastawienie, Struktura,
 • Narzędzia przydatne w trakcie zmian:
  • Retrospektywa – metody AAR (After Action Review),
  • Analiza sił wspierających i hamujących zmianę,
  • ,Analiza pięciu barier wobec zmiany.
 • Retrospektywa szkolenia
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.
Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe.

Liczebność grupy w przypadku szkolenia otwartego
min. 4 - max. 12 osób

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Zgodnie z terminarzem

Jeśli zaprosisz przynajmniej jednego znajomego to uzyskasz dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe i lunch

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

METODYKA
Szkolenie prowadzone jest w formule warsztatu, w trakcie którego wykorzystywane są: • krótki wykład/interaktywna prezentacja, • ćwiczenia, • dyskusja moderowana, • materiały audiowizualne – filmy. W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez wykorzystanie ćwiczeń lub zebranie doświadczeń uczestników. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg. Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności (w trakcie moderowanej pracy grupowej). Prowadzimy warsztaty oparte o rzeczywiste wyzwania, związane z projektowanym lub czekającym firmę przedsięwzięciem (zmianą). Program warsztatów bierze też pod uwagę wnioski i rekomendacje z własnych badań nad zarządzaniem zmianą w firmach.
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]