fbpx
Categories: dtas
Design Thinking i Agile w Sprzedaży
Design Thinking i Agile Sales

– Jak rozwiązać problem i testować nowe pomysły sprzedażowe w pięć dni?

 

W trakcie warsztatu Design Thinking i Agile Sales nauczysz się jak w ciągu 5 dni wypracować nowe lub usprawnić wykorzystywane podejście sprzedażowe do Klienta, poczynając od wypracowania strategii sprzedaży lub pomysłu usprawnienia, poprzez wypracowanie i wybór opcji działań, zaplanowanie eksperymentu, kończąc na przeglądzie wyników wdrożenia nowego rozwiązania.

 

Będzie to możliwe dzięki poznaniu metod umożliwiających:

 • przerwanie niekończących się dyskusji i spotkań i przejście do działania,
 • uniknięcie typowych pułapek myślenia w jakie wpadają ludzie.

 

Wszystko to będzie możliwe dzięki:

 • podejściu do sprzedaży jak do cyklu uczenia się,
 • testowaniu przyjmowanych założeń w terenie z klientami,
 • wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.

 

Będziemy pracowali na Twoich przykładach i doświadczeniu co sprawi, że wszystko czego się nauczysz będziesz mógł zastosować w życiu jeszcze w trakcie szkolenia, a z pewnością następnego dnia po jego zakończeniu.

Z naszej strony zapewnimy Ci podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie:

 • Metod Design Thinking, Design Sprint i Agile Sales,
 • Wykorzystania najnowszych badań mózgu dla motywowania i przekonywania ludzi, tak by klienci sami chcieli kupić,
 • Unikania najbardziej typowych błędów myślenia, wnioskowania,
 • Metod i narzędzi prowadzenia efektywnych warsztatów i spotkań sprzedażowych,
 • Bezpiecznych warunków do wypróbowania nowego sposobu działania w praktyce.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia

 • Podejście cykliczne na usługach procesu sprzedaży (Design Thinking, Design Sprint, Agile Sales)
 • Wdrażanie usprawnień i pomysłów w procesie sprzedaży – program na 5 dni
 • Innowacyjne praktyki w praktyce – ćwiczenia na przykładach pochodzących od uczestników – przeżyjmy 5 dni wdrożenia na szkoleniu
 • Ludzki aspekt wdrażanych pomysłów w sprzedaży
 • Podsumowanie Szkolenia
 • Retrospektywa
 • Planowanie działań do realizacji po szkoleniu
 • Rozdanie certyfikatów

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 5 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu Design Thinking i Agile Sales stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd - Opcje działania - Eksperymenty:
Z punktu widzenia efektywności sprzedaży istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona.

Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter Szkolenia powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji sprzedaży i zarządzania sprzedażą w ramach:

 • Gier biznesowych,
 • Analizy przypadków,
 • Ćwiczeń w grupach,
 • Dyskusji moderowanych.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]